Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

roksi1321
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych.
— John Lennon

November 29 2014

roksi1321
Nauczyłem się, że w obliczu prawdziwej miłości nie można się poddawać,
nawet jeśli obiekt naszych uczuć nas o to błaga.
— Chuck Bass
Reposted fromresort resort viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine

April 07 2014

roksi1321
Na wspólną radość, na chleb powszedni, 
na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, 
na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę 
i przebaczenie wybieram Ciebie.

— Konstanty Ildefons Gałczyński

February 26 2014

roksi1321
7264 4bb7 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine

February 22 2014

roksi1321
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacountingme countingme
roksi1321
Obłędnie Cię pragnę.  Ciałem, duszą, sercem, umysłem, sobą.
— tylko Ciebie
Reposted fromiamstrong iamstrong viacountingme countingme
roksi1321
4859 5ff8
Reposted frommgnd mgnd viakonwalia konwalia
Podobno obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów jaki możesz podarować drugiej osobie. Nie musisz nie wiadomo czego robić, wystarczy, że jesteś.
— (via lifeisbrutal3)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viacountingme countingme
roksi1321
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą, nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J.L. Wiśniewski, D. Wellman, 'Arytmia uczuć'
Reposted fromojkomena ojkomena viacountingme countingme
roksi1321
- Ted, słuchaj… Zachowujesz się jak wariat. (…) Jak długo znasz Robin? Osiem lat? I nadal poświęcasz się, aby dać jej jakiś głupi drobiazg. To szalone! To nawet więcej niż szalone! Nawet nie wiem czy jest słowo na określenie tego!
- Właściwie to jest takie słowo. To miłość. Kocham ją, dobrze? Jeśli szukasz słowa, które oznacza dbanie o kogoś poza wszelką racjonalnością i chcesz by miał wszystko czego zapragnie bez znaczenia jak bardzo to cię zniszczy, to miłość! I gdy kochasz kogoś, to nie zatrzymujesz się. Nigdy. Nawet jeśli ludzie kręcą oczami ze zdumienia, lub nazywają cię szaleńcem. Nawet wtedy. Przede wszystkim wtedy! Po prostu nie poddajesz się! Ponieważ jeśli mógłbym się poddać, jeżeli miałbym po prostu, no wiesz, posłuchać rad całego świata i ruszyć dalej, znaleźć kogoś innego, to nie byłaby to miłość. To byłaby… To byłaby jakaś jednorazowa rzecz, nie warta walki o nią.
— Jak Poznałem Waszą Matkę S09E17
Reposted frombeckycue beckycue viacountingme countingme

February 06 2014

roksi1321
Słowo: "kocham Cię" wiąże się z wzięciem na siebie pełnej i całkowitej odpowiedzialności za drugą osobę. W zdrowiu i chorobie, w szczęściu i nieszczęściu, razem na zawsze, w każdej sytuacji, by się wspierać, pomagać sobie, szanować się na w zajem, ufać sobie... Słowa przysięgi małżeńskiej, to rozbudowane słowo: "kocham Cię".
— marcelina.blox
roksi1321
Chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi najlepsze dni mojego życia.
— Dido - Thank you
roksi1321
roksi1321
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller

October 19 2013

roksi1321
Jeden pocałunek w czoło od Ciebie sprawia, że znów czuję się jak mała dziewczynka, którą trzeba się opiekować, a Ty w moich oczach stajesz się moim supermanem.

August 13 2013

roksi1321

bo najpiękniejszą w życiu radością jest kochać z wzajemnością.

July 21 2013

roksi1321
roksi1321

July 11 2013

roksi1321
- wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- jak?
- Mężczyzną!
— True Blood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl