Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2015

roksi1321
Bycie szczerym może nie da Ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da Ci tych właściwych.
— John Lennon

November 29 2014

roksi1321
Reposted fromresort resort viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine
Sponsored post
feedback2020-admin

April 07 2014

roksi1321

February 26 2014

roksi1321
7264 4bb7 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaRaspberryCocaine RaspberryCocaine

February 22 2014

roksi1321
Reposted frommikmikmik mikmikmik viacountingme countingme
roksi1321
Reposted fromiamstrong iamstrong viacountingme countingme
roksi1321
4859 5ff8
Reposted frommgnd mgnd viakonwalia konwalia
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viacountingme countingme
roksi1321
Reposted fromojkomena ojkomena viacountingme countingme
roksi1321
Reposted frombeckycue beckycue viacountingme countingme

February 06 2014

roksi1321
Słowo: "kocham Cię" wiąże się z wzięciem na siebie pełnej i całkowitej odpowiedzialności za drugą osobę. W zdrowiu i chorobie, w szczęściu i nieszczęściu, razem na zawsze, w każdej sytuacji, by się wspierać, pomagać sobie, szanować się na w zajem, ufać sobie... Słowa przysięgi małżeńskiej, to rozbudowane słowo: "kocham Cię".
— marcelina.blox
roksi1321
Chcę Ci podziękować za to, że dałeś mi najlepsze dni mojego życia.
— Dido - Thank you
roksi1321
roksi1321
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller

October 19 2013

roksi1321
Jeden pocałunek w czoło od Ciebie sprawia, że znów czuję się jak mała dziewczynka, którą trzeba się opiekować, a Ty w moich oczach stajesz się moim supermanem.

August 13 2013

roksi1321

bo najpiękniejszą w życiu radością jest kochać z wzajemnością.

July 21 2013

roksi1321
roksi1321

July 11 2013

roksi1321
- wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- jak?
- Mężczyzną!
— True Blood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...